ติดต่อเรา


โรงพยาบาลปางศิลาทอง   
  250 หมู่4 ตำบลหินดาต  อำเภอปางศิลาทอง  จังหวัดกำแพงเพชร   

62120


เบอร์โทรศัพท์

เบอร์โทรติดต่อ ในเวลาราชการ : (055) 741950-1 

เบอร์โทรติดต่อห้องบัตร และต้องการเลื่อนนัด : 082-771-0912

เบอร์โทรติดต่อ ห้องยา : 061-794-3300

เบอร์โทรติดต่อ นอกเวลาราชการ และวันหยุด : 081-596-9633

กรณี เจ็บป่วย ฉุกเฉิน โทรสายด่วน : 1669 บริการโทรฟรี 24 ชั่วโมง


โรงพยาบาลปางศิลาทอง , Digital Estate in PangSilaThong.