วารสาร


คอลัมน์เด่นประจำวัน

เลือกภาษา|Select Language

     

กิจกรรมโรงพยาบาล

ภาพบรรยาการกิจกรรมโรงพยาบาล.

งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช กลุ่มการพยาบาล .

ได้จัดทำโครงการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ อำเภอปางศิลาทอง .

ประจำปี 2562 ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562.

Read more

ประเพณีสงกรานต์

ภาพรวมบรรยากาศประเพณีสงกรานต์สำหรับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปางศิลาทอง.

ทางโรงพยาบาลปางศิลาทอง ได้มีการจัดประเพณีณีสงกราน์ขึ้น ในเดือนเมษายน 2562. 

Read more

กิจกรรมโรงพยาบาล