กิจกรรมโรงพยาบาล

ภาพบรรยาการกิจกรรมโรงพยาบาล.

งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช กลุ่มการพยาบาล .

ได้จัดทำโครงการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ อำเภอปางศิลาทอง .

ประจำปี 2561 ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561.

Read more

ประเพณีสงกรานต์

ภาพรวมบรรยากาศประเพณีสงกรานต์สำหรับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปางศิลาทอง.

ทางโรงพยาบาลปางศิลาทอง ได้มีการจัดประเพณีณีสงกราน์ขึ้น ในวันที่ 18 เมษายน 2561. 

Read more
กิจกรรมโรงพยาบาล