ระบบคิว
โรงพยาบาลปางศิลาทอง

****โปรดอ่าน** เปิดจอง เฉพาะวันทำการ
ขอความร่วมมือให้ผู้ทำการจองคิวออนไลน์
แคปหน้าจอแสดงหลักฐานฐานการจองคิว แก่เจ้าหน้าที่ ณ จุดคัดกรอง
** ขั้นตอนการใช้งาน 1. ผู้มารับบริการนัดจองคิวทั่วไป

นัดจองคิว

ตรวจสอบข้อมูล